หน้าแรก เพชรไซส์ 1-30 กะรัต เปรียบเทียบราคา วิธีการชำระเงิน แหล่งความรู้ ติดต่อเรา


  เพชร OVAL ใบเซอร์ GIA 3.08 และ 3.06 กะรัต สี H ความสะอาด IF-VVS2
   
 
รหัสสินค้า : OV308306H39R356GIA004784
ราคาปรกติ 4,536,256  บาท
ราคาพิเศษ 2,429,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Oval 3.08 กะรัต สี H
ความสะอาดระดับ IF
คัดติ้ง 2 Excellent    
GIA Cer No. 2181476004

เพชร Oval 3.06 กะรัต สี H

ความสะอาดระดับ VVS2
คัดติ้ง 2 Excellent  
GIA Cer No. 1182394784

 

       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ HRD 3.05 และ 3.01 กะรัต สี I ความสะอาด VS1
   
 
รหัสสินค้า : RD305301I43R356HRD730422
ราคาปรกติ 3,775,380  บาท
ราคาพิเศษ 1,890,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Round ใบเซอร์  HRD 3.05 กะรัต
น้ำ 95 ความสะอาด VS1

คัดติ้ง 3 Excellent
HRD Cer No.190000098730

เพชร Round ใบเซอร์  HRD 3.01 กะรัต
น้ำ 95  ความสะอาด VS1

คัดติ้ง 3 Excellent
HRD Cer No. 190000080422

 

       
 
  เพชร Princess ใบเซอร์ HRD 3.01 และ 3.00 กะรัต สี I ความสะอาดระดับ VVS1
   
 
รหัสสินค้า : PRI3011300I41R356HRD708710
ราคาปรกติ 3,423,296  บาท
ราคาพิเศษ 1,760,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062 

เพชร Princess  ใบเซอร์  HRD 3.01   กะรัต 
สี I  น้ำ 95  ความสะอาด VVS1

คัดติ้ง  2Excellent 
HRD Cer No. 190000157708

เพชร Princess  ใบเซอร์  HRD 3.00 กะรัต
สี I น้ำ 95  ความสะอาด VVS1

คัดติ้ง  2 Excellent 
HRD Cer No. 190000157710

 

       
 
  เพชร Heart ใบเซอร์ HRD 4.06 กะรัต สี H ความสะอาด VS1
   
 
รหัสสินค้า : HS406H49R356HRD086
ราคาปรกติ 3,468,864  บาท
ราคาพิเศษ 1,590,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Heart   ใบเซอร์ HRD 4.06 กะรัต สี H
น้ำ 96  ความสะอาดระดับ VS1

คัดติ้ง 2 Excellent    
HRD Cer No.190000038086

       
 
  แหวนเพชร Emerald ใบเซอร์ HRD 4.02 กะรัต สี I ความสะอาด VS1
   
 
รหัสสินค้า : EM402IHRD546
ราคาปรกติ 0  บาท
ราคาพิเศษ 1,399,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Emerald  ใบเซอร์  HRD 4.02 กะรัต
สี I น้ำ 95 ความสะอาด VS1

คัดติ้ง  2Excellent 
HRD Cer No. 170003091546
Step cut 2 pcs 1.09 กะรัต  

       
 
  เพชร Princess ใบเซอร์ HRD 5.30 กะรัต สี J ความสะอาด VS1
   
 
รหัสสินค้า : PRI530J51R356HRD987
ราคาปรกติ 3,207,560  บาท
ราคาพิเศษ 1,399,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Princess ใบเซอร์  HRD 5.30  กะรัต
สี J  น้ำ 94  ความสะอาด VS1

คัดติ้ง  2Excellent
HRD Cer No. 170003034987