×
หน้าหลัก > วิธีการจัดส่งสินค้า
วิธีการจัดส่งสินค้า

1. ลูกค้าสามารถมารับสินค้าด้วยตนเองกับทางร้านได้ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.00–19.00 น. และวันเสาร์ เวลา 11.00-17.00 น.
2. ลูกค้าสามารถใช้บริการแมสเซ็นเจอร์ร้านได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยลูกค้าต้องชำระส่วนที่เหลือเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น (เฉพาะกรณีลูกค้าอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล)
3. กรณีส่งสินค้าผ่านระบบ EMS (ในกรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ทางบริษัทจะรับประกันตลอดการขนส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายจนกว่าจะมีการเซ็นรับสินค้า หลังจากเซ็นรับสินค้าแล้วหากเกิดการสูญหายทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในทุกกรณี