×
หน้าหลัก > วิธีการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อ-จองสินค้า โดยระบุรหัสสินค้า ประเภทสินค้า ไซส์ (ในกรณีแหวน) ของสินค้า ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 

ทางหมายเลขโทรศัพท์ : 02-644-4059 , 02-2644-4062 
HOTLINE : 092-186-1888
E-mail : info@venusdiamondintertrade.com
LINE :  @venusdiamond
Instagram : venusdiamondofficial
Facebook : Venus Diamond [มีเว้นวรรค]

 

โดยการจองสินค้า ลูกค้าจะต้องชำระมัดจำค่าสินค้าขั้นต่ำ 10 % เท่านั้น โดยทางร้าน จะออก invoiceให้เป็นหลักฐาน  โดยระยะเวลา การจองสินค้าจะครอบคลุมภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ออก invoice  หากลูกค้ามีความต้องการให้เก็บสินค้าเกิน 1 เดือนลูกค้ามีความจำเป็นต้องชำระสินค้าเต็มจำนวน

***ทางร้านไม่รับจองสินค้าทางปากเปล่าในทุกกรณี เพื่อเป็นการไม่เสียโอกาสแก่ลูกค้าท่านอื่นๆ

***กรณีทำการจองมัดจำสินค้าแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนเป็นสินค้าชิ้นอื่น หรือ คืนมัดจำ
      • กรณีเป็นสินค้าหน้าร้าน ที่ทางร้านมีอยู่ใน Stock ลูกค้าสามารถชำระเงินส่วนที่เหลือได้ทันที หรือสามารถชำระเงิน ได้เต็มจำนวน 
      • กรณี ลูกค้ามี Specification ของ เพชรที่ต้องการแบบเจาะจง  ทางบริษัทมีบริการสั่งเพชรนำเข้าให้ จากเมืองนอก หลังจากที่ลูกค้าชำระเงินมัดจำ 10 % ของมูลค่าเพชรตอนจองสินค้า  และชำระส่วนที่เหลือเต็มจำนวน 90% ของมูลค่าเพชรในวันรับสินค้า
      • ในกรณีสินค้าสั่งทำ ลูกค้าจะต้องส่งแบบมาให้ทางร้านประเมินราคา  เมื่อมีการตกลงราคาจนเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่ายแล้ว ทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินมัดจำค่าผลิตสินค้าขึ้นต่ำ 10 % ของราคาสินค้า โดยใช้เวลาผลิตประมาณ 14-30 วัน และลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลือกับทางร้านตอนรับสินค้า 

ลูกค้าสามารถนัดเข้ามาชมสินค้ากับทางร้านได้ที่ Show room ของทางร้านเราได้ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์  เวลา 11.00–19.00 น. และวันเสาร์ เวลา 11.00-17.00 น.