×
หน้าหลัก > เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1.ภายในระยะเวลา 7 วันหลังรับสินค้าลูกค้าสามารถปรับไซส์ ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย


2.บริการทำความสะอาดฟรีตลอดอายุการใช้งาน


3.บริการขัดชุบตัวเรือนฟรี 2 ครั้ง


4.ลูกค้าสามารถปรับไซส์แหวนได้ไม่เกิน 3 ไซส์ได้ตลอดอายุการใช้งาน โดยไม่มีค่าแรง และ ค่าบริการ หากเกินลูกค้ามีความจำเป็นต้องชำระค่าส่วนต่างเฉาะน้ำหนักทองที่เกิดขึ้น


5.กรณีตัวเรือนชำรุดอันเนื่องมาจากการผลิต ทางบริษัทยินดีซ่อมแซมตัวเรือนให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 
 *หมายเหตุ ลูกค้าต้องนำตัวเรือนและเพชรที่ชำรุดมาให้ทางบริษัท


6.กรณีสินค้าชำรุดอันเนื่องมาจากการใช้งานอาทิ โดนกระแทก เกี่ยวอย่างรุนแรง อันเป็นเหตุให้ตัวเรือนชำรุด บริษัทจะซ่อมแซมให้โดยลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น


7.กรณีส่งสินค้าเข้ารับบริการ น้ำหนักทองอาจเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลในใบรับประกัน


8.กรณีที่ลูกค้าขึ้นตัวเรือนกับทาง VENUS DIAMOND มีบริการออกแบบ 3D ให้ดูก่อนการผลิตตัวเรือน หรือมีการผลิต WAX ให้ลูกค้าสามารถลองฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนแบบหลังจากลอง WAX ลูกค้ามีความจำเป็นต้องชำระค่าบริการส่วนต่างที่เกิดขึ้น 


9.กรณีลูกค้ารับสินค้าแล้ว และต้องการเปลี่ยนแบบสินค้า  ลูกค้าสมารถนำตัวเรือนเดิมมาเปลี่ยนเป็นส่วนลดตัวเรือนใหม่ และชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่เกิดขึ้น อาทิ ค่าเพชร ค่าทองสำหรับตัวเรือน

 

 

เงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้า


1.เนื่องจากทาง VENUS DIAMOND เป็นร้านขายส่ง โดยราคาขายถูกกว่าท้องตลาดมาก ดังนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนคืนสินค้า แต่ทางบริษัทมีบริการฝากขายสินค้าในราคาเดิมโดยไม่เสียค่าบริการโดยลูกค้าจะต้องนำ สินค้า ใบเซอร์ และ ใบรับประกันมาในวันที่ฝากขาย


2 สินค้าที่ฝากขายจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์และต้องได้รับการตรวจสอบจากทีมตรวจสอบคุณภาพของทางบริษัท และหลังจากขายสินค้าได้แล้วจะทำการคืนเงินภายใน 7 วันทำการ