×
เพชร Emerald 1.01 ct สี I VS1 2Excellent nil HRD
รหัสสินค้า: EM101I41R36HRD601
จำนวนสินค้าที่เหลือ : 1
Sale 38%
174,528 THB 109,000 THB
เลือกจำนวน
Diamond Details
SHAPE Emerald
CARAT 1.01
COLOR I
CLARITY VS1
CUT
POLISH Excellent
SYMMETRY Excellent
CERTIFICATE LAB HRD 210000047601
CLARITY
Internally FlawlessVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2I1VVSVVS-VSLoupe clean
CUT
ExcellentVery GoodGoodFairPoor
รูปแบบ ที่แนะนำ