เพชร Emerald 5.08 ct H VS2 2Excellent HRD
รหัสสินค้า: EM508HHRD713
จำนวนสินค้าที่เหลือ : 1
Sale 58%
4,732,020 THB 1,999,000 THB
เลือกจำนวน
Diamond Details
SHAPE Emerald
CARAT 5.08
COLOR H
CLARITY VS2
CUT
POLISH Excellent
SYMMETRY Excellent
CERTIFICATE LAB HRD 200000121713
CLARITY
Internally FlawlessVVS1VVS2VS1VS2SI1SI2Loup e-cleanI1VVSVVS-VSLoupe clean
CUT
ExcellentVery GoodGoodFairPoor
รูปแบบ ที่แนะนำ