ฟินาเล่ เม็ดละ 30 ตัง พร้อมใบเซอร์ น้ำ 96-95
เป็นสร้อยมือรุ่น classic ที่ผู้หญิงทุกคนต้องมี!! ใส
ประจำวันได้ ใส่ออกงานเด่น ราคานี้มีแค่ 5 เส้น
เท่านั้นค่า  เพชรล้อตนี้หมด ไม่ได้ราคานี้ ด่วน

ราคาท้องตลาด 750,000 บาท

Sale 219,000บาท