โครงการ “อิ่มท้อง” โดย Venus Diamond 
 

พวกเราชาว Venus Diamond  เราขอเป็นหนึ่งในพลังกำลังใจ 
จากหนึ่งนํ้าใจของเราคนไทยด้วยกันสู่คนไทยที่กำลังเหนื่อยล้าหมดกำลังแรงใจ เรามาร่วมสู้ไปด้วยกันและช่วยกันเปลี่ยนวันวิกฤตให้เป็นวันแห่งความหวังและเริ่มต้นวันใหม่อย่างอิ่มท้องกันนะคะ 

 

จุดประสงค์ของโครงการ คือ
บรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มอาชีพที่ขาดรายได้จุนเจือครอบครัวจากวิกฤตโควิดและ บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าด่านสำคัญในการเอาชนะฝ่าวิกฤติโควิด-19 ครั้งนี้

 

เป้าหมายโครงการ: แจกข้าวกล่องและของใช้จำเป็นในพื้นที่ชุมชนที่คลาดแคลน และโรงพยาบาล 20 แห่ง
 

อยากขอเชิญชวนหากคุณลูกค้าท่านใดต้องการบริจาคสิ่งของ/อาหาร/ยา สามารถติดต่อเราได้นะคะ  092-186-1888

 

#อิ่มท้อง
#เปลี่ยนวันวิกฤตเป็นวันแห่งความหวัง
#สู้ไปด้วยกัน

สถานที่ 1 :  ชุมชนแค้มป์คนงานเขตทุ่งครุ

สถานที่ 2 :  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สถานที่ 3 :  มูลนิธิวัดดวงแข

สถานที่ 4 :  ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนชุมชนโรงปูนเหนือ/ใต้

สถานที่ 5 :  ชุมชน 70 ไร่ 

สถานที่ 6 :  ชุมชนริมคลองไผ่สิงโต

สถานที่ 7 :  วัดเทวสุนทร (จุดกระจายชุมชน) 

สถานที่ 8  : ชุมชนวัดดวงแข (ครั้งที่ 2 )

สถานที่ 9 : ชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนา

สถานที่ 10  : ชุมชนชมทรัพย์

สถานที่ 11  : โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

สถานที่ 12  :  ชุมชนทุ่งครุพัฒนา

สถานที่ 13  :  ชุมชนบางขวาง

สถานที่ 14  :  โรงพยาบาลเลิดสิน

สถานที่ 15  :  โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

สถานที่ 16  :  โรงพยาบาลตำรวจ